Baltika - maska IV


o eposie

o autorze

ortografia

maska I

maska II

maska III

maska IV


Armia

Nie ma zbyt wielu typuw
ale karzda rola grana jest
przez wielu aktoruw.
C’wiczou w samotnos’ci jak im nakazano
pos’rud intensywnych koloruw i dz’wienkuw.

Wszystkich ksztautuw uatwo sieu nauczyc’
aby mogli powiedziec’
gdzie byli i co czuli
Jestes’ niebezpieczen’stwem leconcym nad ich 
guowami

Czy umiesz policzyc’ miasta?
z gury
Tam ben’dzie przepowiednia
zanim znajdeu sieu w chmurach

Nie przeraz’ sieu, ale nie ignoruj
siuy. Nie opisuj jej
w jednym zdaniu
mogliby zrozumiec’..
powiedz nam rze zginiemy
jes’li nie ben’dziemy walczyc’.

To miejsce czekauo na mnie
by pokazac’ rze zabujcy nie chcou wyrzondzac’ 
krzywdy
nowomowa armii nie wystarcza
ale musimy znac’ cauou i wiencej

Siedzonc wokuu stouuw
klaszczonc duon’mi, s’piewajonc.
Jes’li chcesz, s’miej sieu z naszych suabos’ci
i suurz caue rzycie

Dziwne, nikt sieu nie lenka
perfekcja zwycienzcuw
jako model i wzur.
s’lepy traf? Nie. rzeczywisty powud
rzeczywisty powud znajdziesz by zwycienrzyc’

Jestes’cie durzou rodzinou
i Nie ben’dziesz Nigdy stau przeciw rodzinie
Wielki Brat patrzy na ciebie
On wie z czego powinienes’ sieu cieszyc’
Nikt pomiendzy spowiadajoncymi sieu
nawet nie pomys’li o muwieniu.

Kiedy czytasz Ameryka
to naprawdeu znaczy Armia

Bon’dz’ tym, kto przetrzyma. Wszystkie zasady 
kturych sieu nauczyues’
tworzou twojou religieu.
w przes’ladowaniu
ponad momentem radosnym
znajdz’ lekcjeu, i nie minuteu puz’niej.

Zabronione zadowolenie

zadowala mnie widok dziewczont w kompieli
przed lub po puywaniu.
Morze wibruje
a jej piersi poruszajou
morze i moje serce.

w drodze do domu

z biblioteki spotkauem chuopaka,
nigdy nie ma czasu, mimo rze pisuje
a co lepszym symptomem?
Ktos’ muguby powiedziec’ pewne rzeczy trzeba 
robic’.
Byuo zimno, chciauem kropelki czegos’ mocnego
zrelaksuj sieu na chwileu
potem nastempna osoba
(wuas’ciwie zagwizdauem trzy dz’wienki
kiedy dziewczyna mineua mnie
ale tylko do siebie, nie
aby usuyszaua. Us’miechaj sieu
muwi muj tata.)
nastempny czuowiek niusuu dwie ksionrzki
o wojnie secesyjnej
powiedziauem cos’
byu prawie zszokowany.
To byuo cos’ o wymiennych czen’s’ciach
Nie mys’lauem rze tak powarznie
traktujou te sprawy.

Wtedy przyszeduu diabeu. To byua
raczej mys’l o mojej byuej dziewczynie
nie kochauem jej jurz wtedy, ale zakaz
wszystko przywouau z powrotem.

czystawos’c’

muyny biegacze/filigranowe/kant
solilokwalny/poszukiwawczy/przeniczny
arodziczny/zamiesznos’c’

muwiou modlitwa
jest odpowiedziou

dowolnos’c’/mordoklejki

purpurowy port/oddychanie bukietu
niewiernos’ci/dlatego/samotny
parostatkowy
etui ewolucji ewelacji/powieszone/kredy/oddal

orzywione/pos’miertne
puaskowyrz/sofizm/diabelskie/karion 
oszukany/kontyngent
brac’ udziau/zmiana/azymut/konstytutywny
przemys’lenie 
pierwotne/tentatywnos’c’/ssajonco/zniknou
odrzucony/bardzo trudny
kreten’ski/us’cisk/sekret/derywacje
dwustronne/dziwka/szyte
rzartownis’/para/maurzen’ski
dziwny przeklenty nauczyciel/zielarski/sprzent
deszcze

okreng/nieruwny/okrongua rozmowa/kloaka
praca na roli/nieziemski/wuuczenga/Konstancja

osionganie/jastrzomb/posiaduos’c’/oszukane/nietakt
/kostka/konstruowac’
wpuyw/nieposkromiony/(przemys’lenie)/anulowane/
groz’ba/pienta
niezmierzalnos’c’/podpowiedz’/dwupuatowiec/suurz
oncy/brane/wspuudizauanie
oskalpowanie/odtworzenie/ruwnowarzne/wyznaczyc
’/skon’czonos’c’/zauorzenie
s’pion’c/uczenszczac’

obojentne/skok na wznak/futerko
zamrorzone/wiencej kin/mo/(mig dwadzies’cia trzy)
strumien’/klifowos’c’/gurki 
kreta/szyderczy/lump/norka
niebieski/rzouon’dz’/(czaszka)/ziewanie/zespuu 
rokowy
pauza/rozrywka/lek na iluzje

tchawica/bezwzglendnos’c’/kuutnia/a wienc
podobien’stwo/puaszczyzna
talent/potliwy/oczyszczenie
sangwina/aresztowany/motyka
zadzwon’ do nas/nie do obrony
uniewarzniony/referendarz/niech rzyje

ubliz’niaczony/kamizelka/rzyjoncy/furia/pielengniarz
miasteczko/sumienny/kruchy/znowu pielengniarz
nieoperowany/ksienga/antylopa

pochwa/niezdolny/opuz’niony/akcent
insulina/rozpuynon’c’ sieu/nieofutrzony/hojny
szeroki/wyrzuty/otyuos’c’/grubos’c’/uncja bobu
niecierpliwy/perwersja
obowionzkowy/obskuranctwo/robak
nalegajoncy/okrutny/genialny/pociong?

konspiracyjny/guupiutki/nieruwnos’c’/zauoga

skromny/tuum/zaduawic’/kwitowac’/fallocentryzm

dywidenda/puujaskinia/edukacja/magiczny kwadrat
dekarz/skrzat

spokojny/nazista
konstrukcja/przycisk/integracja/pien’cioletni

okropny/obrotowos’c’/skuadnik/korniszon

zwrotka/intryga/kotwica/na zuos’c’
epitet/ekstraktujoncy/wspuuczesny
sen’dzia/byduo/nuncjusz/is’c’
rzarcik/pornograficzny (rzuuwi?)
wniusuu

senilatywnos’c’/paw/sentyment/psi
okrengowy/wielbioncy/glosa
nietakt/wehikuu/surowy
perforacja/rozkouatany/okropny sen

literowac’/strata(y)/rekonwalescencja
dyslokacja/w puu zdania/duuga mys’l
pozaplemienny/dos’wiadczenie/heraldyczny
druty/zadowolenie/wysportowany

mienkki/zatoka/uudka

internat/gouembie/parafialny/grafiti
kos’ci do gry/pieszczoty/podgrzany/na guupka
trzydrzwiowy/otrzymauem/sprzenty
uatwowiernos’c’/zaduszony/zasieng
zawiasy/aspiracje/oszukany/gdaczoncy
lekcewarzenie/kouysanki/guaskanie/krutkowzroczno
s’c’
podniesienie/rozmys’lanie/inwigilacja/suowo
tapety/wyrurzniajoncy/obficie/niewierna
opisany/wyczerpac’/gauonzka/zabujstwo/grzmoty
umiarkowany/cylindry/nazwisko(a)/chuud/puls
flota/ohyda

umiarkowany/wyskok/dodatkowy

redakcja/s’miertelny/kij/miuy
cement/kolejka/animiczny
uderzanie/odszczepieniec/wieloksztautny/perwersyj
ny

sofistyka/smycz/powarzne/barki
parapsychiczny/bieg/grymas
wybuchajoncy/sprzonczki/zaprzysienrzony/elastycz
nos’c’
nieklastrowany/niezapominajki/bruk/zniszczenie
humorystyczny/wskrzeszony/przypominac’
letarg/przekaz/starty/poczontkowy
przyuapanie/guadkos’c’/frytki/dyskusja/opuz’niajonc
y
buyszczoncy/przodkowie/pustelnia
szynka/bawuu/nieunikniony/oguoszenie
zasuonka/gen’s’/puls/niepewnos’c’
zniknien’cie/palestyna/flota/dziecienctwo

timor/perfumeryjny/prawie wujek

milenium/toga

czerwony kundel/poczta guosowa/bluszcz

czary/kalafonia

wegetarianin/prowincja

ery/skrenty

grobowy/korona

wilgotnos’c’/plusk/urzyty/wstemp/zasieng/obudzic’
mury/ryk/uderzyc’/porzyczka/domniemany/remanent
pozostawic’/rozpoznanie/pewnos’c’/kaucja/kontynge
nt
zauadunek/bandarz/ubiegac’/marrza/otoczony/bato
n
krewni/przywouanie/wina/weksel/zamek/konstruowa
c’
pudel/determinowac’/skrzyrzowanie/czasowe
postempowanie/wspaniaua wena/lapsus
bauagan/przydatny/hermeneutyka
festiwal/przodka/drabina/tajenie/pamientnik/wendru
wki

byle 
jaki/iluzja/persfazja/mienkkos’c’/podobny/wnentrza
miensorzernos’c’/rondo/przenicowac’/obfitos’c’/rtenc
iowy
regalia/kasta/wydalanie/powarzne/zdrada/choroba

nieprzyswajalny/warzony/intonacja
reifikacja/rodzinny/menczen’ski
konkrety/wouanie/konsekracja/trawers/pos’piech
walory/ilustrowany/galant
przystrzyrzony/dupowaty/autostopowicz

ambiwalencja/dabelskos’c
wtuoczony/prostota/diament/burrzuje
barki/sokolnik/trembacz/kruk
wilk morski/lustrzany/niemiecki
rzonglerka/wojowanie/szanse
purystyka/blizna/barka/bezmorski
manga/wyporzyczac’/soki/renta/piasek/dwupan’stwo
wy
cegua/pantera/krzykacz/mroz’ny/pieta/hordy
trawers/przewracac’/blask/debata/ewakuacja

salutowac’/uan’cuchy/zdrajca
promenada/kon’/mordercy/piura
stymulacja/order/odchody/kau/tyrada/nawuz
eschatologia

wuosy/kanauy/soda/perkusyjny/dostany/rewolucja
stenogram/kondycja/tron/zrurznicowany

bac’ sieu/radzic’/fakt

ekskomunikacja/puaszczyzna/recesja/niejadalne

rogi/mrorzonce/ambiwalencja
sargassowe/roczny/straszny
nieskrupulatnos’c’/licencja
rozkroczenie/izohiety/gost
gombka

bekon/reprodukcja/chen’c’/nieobecnos’c’/komisarz
zmniejszanie/rezerwacja/podrurz/odrzucenie
dz’wienk/mauy/zatoczony/dewotka/wyrzuty
klify/wzajemnos’c’/inwestycja/niepewnos’c’/dopasow
any
zmiennos’c’/percepcja/pozycyjny

impertynent/wielkos’c’/dwulicowy/niemiue
uosos’/gruby/przepisac’/skrzyrzowanie
gaz/zauadowany/z’ruduo/przetrwanie/kontury
corocznos’c’/zamordowanie/spac’/genganie
opatrunki/dreszczowiec/(djady)
fantazja/kulturalny/ostatni/oguosic’
niezrurznicowany/wynosic’
idealny/wymaruy

przeliterowac’/plama/nienawracalny
os’wietlenie/z tyuu/otwur/tamowac’
taras/sprawunki/kundel/suuj/migotac’/eksponowac’

wspuugranie/tapety/knuc’
rybiasty/powuoka/badawczos’c’/nienarodzony
herbata/trzensoncy/kant
uwodzic’/miejski/zuos’nica/kuuc’/przechodzi
tory/gasic’
okup/sceptyk/gnaty/torpeda/inskrypcja/epitafium
wojennos’c’/cynk/langusta

langusta/ksienrzyc/rasista
dosyc’/toaleta/pien’cioksiong/twarz/sanki
niezbadany/promienie/szwindel/kokon

niedz’wiedz’/kominiarski/kciuk
uporczywy/zbijac’/szumionce/tuuczki/zabujstwo

pojedyncze

Jestem ksienrzycem
i widzeu cieu

Kiedy czytasz A
to naprawdeu znaczy A

Marks czuowiek owce

Rzeka Ohio – wziouem duugopis
tylko rzeby pisac’ – zrobic’ cokolwiek

Wybieram cauou wiedzeu
to suowo jakie dajeu sobie.
Jes’li kiedykolwiek zapytam wontpionc
ono ma mnie trzymac’

Widzeu s’lad zamka na duoni
bo spauem, bo spauem
Musiauem bardzo sieu zmenczyc’ pracujonc
w sali sportuw
bo spauem, bo spauem
Musiauem byc’ w innym miejscu
gdzie nie ben’dzie mnie jurz
bo spauem, bo spauem
a s’lad zamka znika bezpowrotnie

drzewo wymachujonc 20, 84 ramionami
wyglonda muodo, przerarzone
drzewa, lampy, ziemia
i nawet ptaki, nie
to nie ptak
lub sztuczny kanarek
Chciauem powiedziec’ 
rze nic nie jest w ruchu

czy jestes’ dobrym szczen’s’ciem
czy zuym?
Ojej.

Czy masz powud
by nie dziauac’ 
zgodnie z naszymi zasadami?
tak, Panie
Jestem twoim twurcou.

przeznaczenie magii
bogowie bawiou sieu ksztautami
jak gdy cytujonc ze starej ksiengi
dawne zapachy i miuos’c’

obrazek przypomniau mi o wolnos’ci
i o rzeczach kture nie byuyby moje
gdybym nie wybierau wuas’ciwie.
Piszeu dla twoich oczu
nie dla moich

nowy ksienrzyc muwiuu do mnie
mienkkim, dziecinnym suowem
tak, jurz jest w ten sposub
wyjas’niuem grzecznie

reprezentujeu teorieu
budzenia sieu
czyli muwisz
oj, jestem chuopcem
albo dziewczynou i dziauasz
zgodnie z powyrzszym.
proszeu, kontynuuj. 

moja ulica jest duuga/jak wendruwka promienia
samotna w centrum/samotna we wsiach
stukanie wymierza czas mojej ulicy.

Kwiaty w moim oknie/prubujou mnie przekonac’
abym chwaliu niebo/nawet w zmenczeniu
Noc morze byc’ pienkna/ale tylko jes’li sieu 
us’miecham

wartos’ci odkryuy muj kwiat/nawet s’mierc’ 
nie jest zagadkou
ale mocny czuowiek/trzyma przy rzyciu
duugou, samotnou/mojou uliceu.

Czy morzesz kupic’ zbawienie/czy morzesz 
wymienic’
skureu ktura suon’ce odbija/na wiedzeu
gdzie lerzou ksionrzki?
Trywialnos’c’ ukuada kos’ci w trzensonce duonie
kture znaczou – sou suowami.

Wszystkie domy zawalou sieu dzis’ wieczorem
pani przynosi herbateu szybko jak potrafi
stoi na trawniku/znika

Gury zostanou tak duug jak
farba nie zaschnie. wtedy widzisz tylko
cos’ zdarzonego w przeszuos’ci.

wybieraj i muw o miuos’ci jakou dostaues’
wyprostuj co morzna odnies’c’
Obcy musi widziec’ twojou praceu.
Pouurz duon’ na poziomie dowolnie wybranym
daj imieu/jak stwurca
rodzajom i pytaniom.

dzwon wojny

ben’dziemy s’piewac’/jak wojownik
biegnoncy na pojedynek
i nie jak matka/puaczonc
pokarzesz wszystko czego sieu nauczyues’
i nic cieu nie powstrzyma.

anonim (odsyuacz pocztowy)

jes’li ben’dziesz znuw rozmawiau
z mojou dziewczynou, rozwaleu ci guoweu

dziewczyny lotniska

Wyobraz’ sobie s’wiatuo/i przestrzen’
gdzie wszystkie muode panienki
rozpos’cierajou skrzydeuka/abym
zmierzyu piersi i muzg

Dobrym testem jest suuchac’
kiedy muwiou/na oguu wulgarne
suowa/przyniesione przez ich kultureu
uczyn’ je bogatymi i zalerznymi

wizerunek grup
powiewajoncych w gureu i w duu
karzdym krokiem
biauych sportowych butuw

jedna ma niebieski dres
wokuu talii. jest niepewna
ale sprytna/inaczej
nirz bliz’niaki przy wyjs’ciu

Muoda profesjonalistka w garniturku/idonca z 
czarnym
nie patrzeu na starsze/w tym
oceanie mogeu wybierac’ (us’miecham sieu)
pod biauou koszulou/dwie piersi
rozniecajou us’miech/i odprenrzony spacer.

Nawet te bardzo muode
siedzonce na poduodze. cauowaubym je
i bendeu, we s’nie.
schowam sieu w samotnym miejscu/przyjdz’ tam.

twarz stworzy pienknou rzoneu
i karzde i ben’dzie jou kontrolowac’
Chceu wolnej/ktura nie
zobaczy we mnie tylko obywatela

Wszystkie z ojcem sou uadnie ubrane
ich twarze w sztucznych barwach
zmieniajou mys’li menrzczyzn

Szukam przestrzeni wokuu
nikogo wokuu nie ma. mam na mys’li
te z wybranej kategorii
ale przyjdou w przypomnieniach.

A co z tymi dwiema chodzoncymi wokuu
jedna z duugimi wuosami, druga
z ciemnymi. A ta tutaj – okulary, 
niebieskie paski na spodniach sportowych,
niebieska wstonrzka. czyta zbyt wiele
i nieprawdeu.

skrzyrzowaua nogi
i wyciongneua szyjeu aby upewnic’ sieu 
czy odlatujemy o wuas’ciwej porze
moja przyjemnos’c’
widziec’ skureu miendzy koszulou i spodniami.

niewolnicy metro

ta z zielonou chustkou
na guowie i twarzou smutnou ze zmenczenia
porusza ustami za durzym
ekranem telewizji. Ben’dzie wiedziec’ co
kochac’ i jak rozpoznac’ miuos’c’.

ta w kapturze przewraca strony propagandowej 
gazety
nie morze uwierzyc’, ale inne
drukowane suowa muwiou dokuadnie to samo, 
nawet
mimo rze czasem zmieniajou gniew w s’miech.

Kuadeu rence na ich twarzach
w pouowie s’piou, w pouowie sou niezalerzni
dlatego nie ma sensu udowadniac’
Moja droga wychodzi stond
wienc mam tylko 10 sekund by powiedziec’ im 
historieu

Allah stworzyu suon’ce
kture daje s’wiatuo
telefony komurkowe i bul ktury
czujesz kiedy cieu zraniou
On widzi wszystko co czynisz.

wielbieu suon’ce, kture widzeu kiedy kompania 
zapuaci za moje wakacje
muszeu wielbic’ gazeteu
kturzy wskazau mi praceu, i praceu wielbic’ bendeu.

Nie chceu niczego innego ponad
telefon komurkowy przy uchu
bul ktury czujeu rodzonc jest dobry.
co wiencej, tak duugo jak wieszcz nie jest na 
ekranie
nie uwierzeu.

bule guowy

sou trzy rodzaje/kiedys’ powiedziauem/jak 
bardzo byuem w buendzie
litewska tuumaczka/spotkauem jou 
raz – naprawdeu zmenczonou...
Zalerzy od klasyfikacji. Biblioteka niedaleko 
parlamentu w Wilnie... tak, to jest miejsce sekretne.

Praceu nalerzy wykonac’/jako 
obowionzek/suurzeu Europie
Chceu suurzyc’ 
cauym sobou/teraz, ponad Pensylwaniou
Us’miecham sieu w bulu.
Oczy, zamkniente albo ruchome przynoszou 
cierpienie
jakbym siedziau przed komputerem przez 6-7 
godzin
bez moich rzuutych okularuw od szczen’s’cia

moja renka robi cien’/czytam wiencej nirz jest 
napisane
nie pozwul prymitywnym ludziom – ciongle 
ludziom – zniszczyc’ cieu
Wiedziauem rze ona nie ben’dzie 
dziewczynou lotniska – nie nosi skarpet.
muj samolot jest ponad godzineu 
spuz’niony – to powud martwa pulsacja

nie ma s’wienta. Wiem i nie mogeu zmienic’.
widoczne znaki przynoszou nowe wydarzenia, 
i rzadna ucieczka
w s’wiecie rzeczywistym 
nie przynosi ulgi. Fantazja ukrywa sieu
pozwala brutalowi zajon’c’ twoje miejsce.
a jest zua.

zapis pogody s’redniej Klino

opady mm w Republice Malagaskiej
rok 1961 st 144 lut 179 marz 139
kw 104 maj 30 czer 32 lip 75 sier 25
wrz 11 paz’ 3 list 103 grudz 470 razem 1315

Cis’nienie poziomu morza mb w Republice 
Malagaskiej
rok 1961 st 1011.6 lut 1011.4 marz
1011.6 kw 1011.8 maj 1014.0 czer 1015.8
sier 1016.5 wrz 1016.0 paz’. 1014.3 list 1012.1
grudz 1009.0 s’rednio 1013.3

bajki strukturalne

Handel snem/uosobienia/giganci/doskonauy
kara/smok/leczenie/zuap pijanego
pus’c’ i zuurz znowu/pij jak durzo morzesz – 
ben’dziesz miau
wiedzeu/mogou rzyc’ razem/zdefiniuj/s’niadanie
chuopiec i owoc/pudeuko/bawole/ubrane/krew
posuaniec/pan/ciongnien’cie 
losuw/s’miech/monrz/bohater
emu/wrug/kon’-osiouu

samozapalajoncy ogien’/odpornos’c’ na bronie
leczenie, magiczne uzdrawianie/choroba 
leczona przez tego 
kto jou wywouau/przeklinanie 
we s’nie/kwiaty nastempny rok takie same
reinkarnacja we wroga

umiejscowienie zamku/pauac z lodu/co bogowie 
mogou
pruby/czystos’c’/zagadka/wierze

oszukan’cza umowa/bug oszukuje/groz’by/zrub 
przeciwnika nierozumnym
udawaj przegrywanie/zabity od s’rodka
mys’lou rze to trucizna/s’pi z czyjon’s’ rzonou
przebrany s’wienty

Dziecko przyszuos’ci/wymuszone 
przepowiednie/przeklen’stwo jeziora
zue pieniondze/dobre 
pieniondze/tyran/przyjaciele niewierni
niewarzny kontrakt/patriotyzm/aniouy pijane/kara za
zabicie s’wientego zwierzen’cia/sprzedaje sieu 
aby uwolnic’ jego/uwodzenie/cudzouustwo
nie bierze prezentuw to morze byc’ 
za jej wzglendy/miuowany przez rzekeu

Bestialstwo/stosunek ze s’pioncym
zapuodnienie deszczem
oraz inne/ofiara (komu)/s’wienty 
czuowiek/s’wiontynia zmieniona w
fabrykeu/odmawia zabic’ i ginie/prosi o kareu
dziewica uratowana/powtarzanie suuw bez 
zrozumienia
porzondliwe spojrzenie/rzyczenie

przecientne

Zarzond miasta podatki na guoweu 1990
New York City      2,063 
Columbus          459
Washington DC      3,744
Detroit – (lotnisko)    503

Urodziny – USA
3000000 prezentuw urodzinowych codziennie w 
USA
(dla 673 693 ludzi)
1 na 68 obchodzi 18 urodziny karzdego 
dnia – nie rozumiem.
wytuumacz.

pierwsze maurzen’stwo – wiek 1970, 1990, 2000 

przecientny huragan Oceanu Atlantyckiego trwa 9 
dni
w sierpniu – najduurzsze.

Koszt transplantacji 
wontroby 211 712 dol./50 dni szpitalnych
36,4% przerzywa ponad rok

30 sekund roboty papierkowej na pacjenta

typowa torebka kobiety
klucze portfel kontynuuj (klasyfikuj)

gwaut co 5 minut
cztery na pien’c’ podania o praceu 
wyrzucane po krutkim spojrzeniu.

czas spendzony w sklepach/godziny snu (wiek)
czas oglondania domu 
przed kupowaniem/hobby/miesionc miodowy
opieka nad dziec’mi/choinka/sen w pracy?

Opady/suon’ce/porzary/powodzie
temperatura ciaua zwierzont
lawiny/wydatki turystuw/recykling/czuonkostwo/rasa

Leki/cena wody/cena energii/szkoua/czas w 
wienzieniu/bezrobocie
badania/kosmos/poezja/rurzne/edukacja 
dorosuych/czas wakacji
duugos’c’ wizyty w sekcji dzieciencej ksiengarni

z’ruduo – gdzie znalazues’
kim sou ci ludzie jes’li to ludzie

metapoezja strukturalna

jes’li dojdziesz do wniosku rze to gramatyka
jestes’ wolny
dojdziesz rze pienkno
czytasz moje litery.

struktura dziauan’ bohatera
1 robi cos’
2 robi cos’
3 jest kims’ innym (ros’nie, upada etc.)

kontynuuj
bohaterzy przywudcy zwykli
komiczni z’li prorocy
dzieci pienkni bohaterowie

ilu bohateruw
czy znajou sieu nawzajem
ile wiedzou
co widzou, suyszou
zrub to lepiej

znajdz’ przeciwien’stwa
bohater
pomocnik
kochanek
mistrz
kontynuuj

znajdz’ przeciwien’stwa
przyjemnos’c’
nuda
zmien’ zasady, kontynuuj

wybierz dwuch bohateruw
co robiou?
(powiedz to guos’no jes’li morzna)
zabija
ucieka
kontynuuj dodaj bohateruw.

cechy
cechy ich przeszuos’ci

w czym zwycienzcy
czego mu brak
jak skomplikowana akcja
w jakich czasach rzyjou

odkupienie winnych
wizja suuch transformacja

jakie miejsce
miasto dom

jak zmenczeni

przestempca romantyczny
triumfujoncy poszukiwanie
wybawca
wytrwauos’c’

ucz sieu suuw
napisz
z siuou
twurz – ty tworzysz

Meta I ching

nie? zdania
nie wiem ty powiedz proszeu

wojna religii

nie ben’dzie prorokiem
niechciane dziecko
niesione przez pielengniarkeu
guupiej matce
zobaczy ludzi wokuu
i kiedy spojrzysz na tuum
nie zauwarzysz go
kiedy spojrzysz dokuadniej
nadal nie ben’dzie wyrurznienia

ojciec powiedziau przestan’ miec’ racjeu
albo wszyscy cieu znienawidzou
nie wszyscy wienc sieu nie zgadzasz
ironia ale co morze byc’ zrobione
jes’li ten kto decyduje nie zna
definicji

czy to demokracja
nad moim rzyciem decydujou
kiedy zakon’czyc’ niewidoczne us’miechy
jednakrze traconc policzalne punkty
i nie ma Boga
do kturego morzna sieu odwouac’
wszystko w s’rodku
czyni mnie Bogiem

miasta

nazwa Cincinnati
Populacja 1970: 452,524
         1980: 385,457
biali 251,144
czarni 130,467
urodzeni za granicou 10,624
domostwa 157,677
zamenrzni menrzczyz’ni 50.5%
uczoncy sieu 101,958
zamenrzne kobiety 42.3%
zagenszczenie 4.935 (na mileu kw)
prawdopodobien’stwo suon’ca 57%
s’rednia wartos’c’ domu 40 900 dol
dochud na guoweu 6 875 dol
ubustwo 19.7%
rzywe urodzenia 7 102
s’mierci 5,118
liczba lekarzy 2,769
liczba dentystuw 492
biblioteki 79
teatry 4
grupy wokalne i opery 1
festiwale muzyczne 4
stacje radiowe 13

Columbus, OHIO
nie byuo mnie tam
ale niekturzy byli
dlatego
prof powiedziau
nikt nie ben’dzie cieu nawracau
(jurz to chyba muwiuem
tak daleko jak to morzliwe
powturzyu Joel trzy razy
musi cos’ znaczyc’)

Dayton
A ja mys’lauem rze to rzeka napisauem do niej w 
lis’cie
(taka ona pienkna)
rzeka – Ohio, tak mys’leu
jak w Tekumsehu – nie napiszeu pocztuwki 
do L.J. Okonia (on wie wiencej)
a poczta byua zamknienta
wruciuem i 
posuauem list z miejsca gdzie mieszkam
dziewczyna nakleiua znaczki (1dol, pewnie 
zbyt wiele – ale wiele bym zrobiu
by podzielic’ sieu mys’lami z adresatem)
polizaua
patrzyuem.
Lepiej nic nie powiedziec’.

Cincinnati, Kentucky
co? cauus od suuw

interakcje lekarstw

I Morfina Sulfat/efekty uzalerzniajonce 
zastrzyk astramorfu duramorf/MS kontin 
tabletki MSIR/Roksand 

II Opium Alkaloid 
Hydrochlorek/efekty uzalerzniajonce tabletki 
percocetu/Roksicet tabletki i 
doustny roztwur kapsuuki tyloksu

III methoksyaminat 
hydrochlorek/morzliwe efekty uzalerzniajonce; 
urzywac’ tylko pod s’cisuou kontrolou 
lekarza lewofed wasoksyl zastrzyk 

V thorazina nie ma interakcji Ru-Tuss tabletki 
purinetol 
tabletki makzide diupres diuril 
doustnie lufyllina eliksir/triawil 
wiwaktil tabletki/Solu-Cortef sterylny proszek 
aristospan zawiesina (Intralesionalne) 

VII walium zastrzyk trydion esimil 
gdzie sou tabletki Ismeliny 

VIII alurat eliksir/donnatal/donnatal 
ekstan tabletki cafergot/minizide kapsuuki 
B-A-C tabletki isuliny, czuowiek 

niebo

ponad chmurami 
siedzeu samotnie
zostawiam reszteu za sobou
raduj sieu niebieskim
kture prawdziwe jest w tym
rze reprezentuje moje oczy.

widzeu teraz tylko
potrzebne mi dz’wienki codzienne.
to rzycie,
cienie widziane z gury.

facet kouo mnie
jest z Azji
mys’li rze jestem Amerykaninem
ale to nie prawda
nawet w najguembszych snach
bendeu Europejczykiem.

okrongua tencza 
porusza sieu szybko jak samolot
ma centrum
i kolory
od s’rodka widac’
rzuuty o nie!
znikua! 

kompionc sieu w suon’cu

pamientam przez chwileu/nagou maupkeu
kiedy suuchanie jest nietolerancjou/tylko 
skrawkiem szmatki
uczynisz rurzniceu

bez ranienia stup/morze ktos’ stac’
lub nosic’ buty/na pewno, celem nie 
jest/znajdowanie kolcuw
to zdrowie.

wolnos’c’ tworzy/pewne elementy sprawiedliwos’ci
tylko niedos’wiadczony/wykrzyczy prawdziwos’c’
nietolerancyjnych sendziuw/kturych trzeba 
zniszczyc’/kiedy patriota tworzy prawo

demonstracje biedy/sou s’mieszne/dla 
niemiuos’nikuw E
oni majou przyjaciuu by uciszac’ rewolucjeu
dlatego masz uczyc’ ich wszystkich.

Drzewa tworzou powietrze i cien’/znajdz’ gauon’z’
pomiendzy nimi/by c’wiczyc’/wysokou sztukeu
dla dnia prawdy.

to morze byc’ teraz/nie pozwul mauym
cieu oszukac’/oni pracujou dla wroga.
oni poprowadzou cieu na s’mierc’.

Pokarzou ci drogeu/samotnie jest trudno
klasyfikowac’/znajdz’ suowa
patriotuw zwycienzkich.

Trawa i suon’ce/po kturych chodzisz
ma imieu i pozwala ci prubowac’
decyzji lewo prawo/gdzie E idzie, tam masz is’c’

to jedyna nadzieja/znajdz’ gdzie jest ona
i znajdz’/cauym sobou
nie zniechencaj sieu/sukcesy 
tworzou sieu w pracy cienrzkiej

bendou/nieprzyjemne rozmowy
i nawet ci/kturzy wyglondajou 
na/idoncych w teu samou stroneu
powiedzou rze sieu mylisz.

nie podejmuj tego dnia/decyzji nieodwoualnych
wybacz jes’li zwycienstwo/jest morzliwe
historia E/jest twojou, ludzie, historiou.

moment przed/pierwszym bulem od suon’ca na 
skurze
schowaj sieu w cieniu/rzyj.

chuopcy idoncy do uczelni

znajdz’ publicznos’c’/wymagaj
muw o nowej/chwali i blasku
morzna je terz w domu znalez’c’

czytaj jako literatureu/co jest pienkne
znajdz’ siueu/w suchym druku
buduj pomniki/autorom obu

wymagaj zbyt wiele/od krytykuw
ale w nowych czasach/prawie karzdy 
niewyksztaucony
(a miary sieu zmieniajou)/zrozumie i przytaknie.

wymagaj potengi/rurznorodnos’ci, zdolnos’ci
postawy obywatelskiej/bo to
czego potrzeba nowemu pan’stwu.

Kochaj Europeu/miej wigor/prenrzny umysu
kiedy przyjdzie zaciong/powiedz swoje imieu
towarzyszom/nie bon’dz’ niewolnikiem przeszuos’ci.

religie/bendou wouac’ o strach/kiedy nietolerancyjne
wobec naszych obywateli/matka Europa jest 
wszystkim
ale ma wiele dzieci.

otrzon’s’nij/obcy jenzyk
kturego Europa nie zna/zrub to mondrze
i nie pal ksiong/pisz lepsze

pozbon’dz’ sieu/zatrutego oddechu
bestii zuej/wiedz kiedy przestac’
wiedz kiedy rozpoczon’c’/i rozpocznij, bracie i 
siostro.

uratuj Unieu/pamientaj/odpowiednie s’rodki
muszou byc’ podjente.

czuowiek jest prawie czuowiekiem

widzeu plankton mauych ryb
wokuu globu. poruszajou sieu i nieruchomiejou
bo tylko jedna zainfekuje
tylko jedna ben’dzie pouowou mnie

kwatera doktora w imperium
nieprzyjemne momenty znajdowania 
wuas’ciwej czaszki...
Indoeuropejski jest urdu. czy jest? 
jest wuoski sardyn’ski. czy jest?
jest manks celtyberyjski czy jest?

wolnos’c’. afrykanie migrujou
do klimatuw. do arktycznych i 
pouudniowej Ameryki. nowa gwinea
eskimos jebie austronezyjczyka. 
nigrokordofanianin jebie uralczyka

jestes’my udomowionymi ssakami
mamy przodkuw i przykuady. Udomowienie 
zmieniuo muj charakter psychiczny
zmieniuo twuj i karzdego innego.

nasza wewnentrzna anatomia
nasze kos’ci mogou byc’ 
zwienkszane, sprawdzane. zmieniane, wuas’nie
wspulnota, znajdz’ wienzy. 
stwurz udomowionego wilka 

kraje produktywne i inne pola konkurencji
przywudcy zmieniajou dobra w dobra
wiedza natury ros’lin

racjonalny czuowiek wspuuczesna praca
polowanie i odpowiedzi
operujemy w bardziej skomplikowanym 
konteks’cie nirz sobie wyobrarzamy – czy jest?

cien’cie bestii kamiennym narzen’dziem
krzemien’ lub obsydian upienkszanie palcuw damy
dama okrutna tnie twarz niedz’wiedziego kochanka
naiwnego kochanka

neurobiologiczna kontrola ramienia
czy morzesz sobie wyobrazic’ siebie w wieku 
os’miu, morze dziewien’ciu milionuw lat
a twuj sonsiad jest troszkeu muodszy lub starszy

ksienrzyc nad dwoma domami

D ale chude de/uuk bez cien’ciwy
zgodnie z symbolikou/przynosi szczen’s’cie
domowi po prawej.

rodzina, w s’rodku muwienia/dowidzenia 
przyjaciouom
jest guos’na/i czysty/ich us’miech
obowionzkowy w domu po prawej

s’wiatua sou zawsze wuonczone/ktos’ musi karmic’
elektryka
to dlatego rze oni sou elektrykiem

dom po lewej/to dziwny dom
nie rzeby...no, to tylko/trudno zrozumiec’
wiemy rze sou naprawdeu kulturalni/ale 
czy umiejou grac’ w palanta?

wielis’my wszystko/z domu/po drugiej stronie
ksienrzyca. czy kiedykolwiek bendou wiedziec’
prostou prawdeu/rze lepiej byc’ prowadzonym?

nie modleu sieu/o ich s’mierc’
morze wiencej najdzie/rodzineu
gdzie nie wszyscy sou tacy sami

ale czy widzisz/jak szczen’s’liwi byc’ muszou
pasterze tego stada?/tych owiec
lamy terz majou grube futro/ale plujou.

morzesz stracic’ jes’li rzyjesz/w domu po L.
twoja muzyka nawet nie/planuje 
byc’ wystarczajonco guos’na
bon’dz’ bardziej totalitarny/gracz tao niechaj radzi.

oboje klnou/i puacou podatki
ale przynajmniej/nie wygrywajonc/ci po lewej
nie sou niewolnikami/w tej bajce przetrwanie 
wystarcza

suyszysz/niski straszny dz’wienk
kiedy prubujesz otworzyc’ czyjes’ oczy
ale warto/na przekur ich 
suowom/tak duugo jak nie zginoues’

uwierz mi/kiedy bemben bije/czyste dzwony bijou
oni wezmou ich/niewinne-nie-widuy
by cieu zabic’/zabic’ ciebie.

urzywaj s’wiatua/guos’nego domu
i hauasu/do odstraszania wuamywaczy/bo
nie masz/latarki/nowi bendou s’piewac’

nowe talenty chwalic’/twojou matkeu
jes’li s’wiat taki przyjdzie
nie jest to/zawracaniem wody/ale decydowaniem
i/znajdowaniem-urzywaniem bardzo 
praktycznych s’rodkuw/nie w tuumie
nie pomiendzy widzami/twojego wdzienku i ksztautu
bon’dz’ jedynym z wiedzou/i nie bon’dz’ 
sprowokowany
wojna jest realna/ksienrzyc widzi wszystko/realnie

buyskawica

ule nie zmieniajou sieu/bogowie 
sou zbyt wielcy/by walczyc’
z maupami afrykan’skimi/bliskimi
w komunikacji/ze strachem
artys’ci trzymajou rence/na barykadzie
obserwuje/czeka chwileu
tworzy/to jest stwarzanie
biegneu najszybciej jak mogeu/z chmur
do ziemi
I’ = IO [tan2(i-r)/tan2(itr]

rzycie – znoszenie ryb/morze 
byc’ rekin/czy buyskawica ben’dzie tak mocna
wiele jest wymaruych/nie ma s’wieconcych grobuw
ona maluje linie/jak gdyby nic sieu nie zdarzyuo
jakby jej pendzel/byu ochronou/miary wydatnej
kolory/nie zmieniajou sieu
morze byc’ ciemna/albo nawet uderzyc’ farbeu
na oguu sklasyfikujou mnie/zgodnie
z kierunkiem/propagacji/duszy/dz’wienku
M = v/vs<1

muchy tan’ca/palou sieu nie tylko/gdy pien’c’ puonie
guowa wzniesiona/uszy/oczy wystraszone
podnies’ palce/licz buyski
szybki jenzyk/jak Suowacki
kiedy wiesz/co ma zdarzyc’ sieu
prond elektryczny to ja
zniszczenie to ja
s’wienta trumna to ja
I = [hvf/?2Eg]

pochodzenie wzglenduw/przetrwanie 
nie morze rozszerzac’
dwunogie przemieszczanie/nawet kiedy/nie 
mys’lonc
bug jest wielkim artystou
jestem buyskawicou/zuorzonym systemem
10-4

mutacja zachodzi/kiedy Perun uderza
superrodzineu/trzyma duonie/antyczne 
suowa przywouane/mitologia
grupa fanatycznych twurcuw
idzie poza miasta/celebrowac’
wiosenne buyskawice/bendou cauowac’
mierz mnie w kulombach/muwiuem do niego
tak dla zabawy/bycia sonsiadem
[Brar-8]

i drogi/wyglondajou na czyste/dla psa biegacza
wolny stopien’ wzrostu/dla dz’wienku do uderzenia
pokarz reszteu jenzyka/wnukowi
w suowie/muzyce/sztuce/to jest generacja
tworzenie/prawdziwego s’wiatua
namierz muj ogon/minipodsekundy
sou moim przedstawieniem
?[2?/1/LC – R2]

populacje szept/s’wiatua jako przyjaciela i matki
wienkszy o wiele muzg/jest 
bezpieczny/jest s’wiadom zagrorzenia
po burzy
musisz byc’ 
sobou
znowu
informacja/jest pozytywna i negatywna
karzda z powyrzszych cos’ znaczy
1/x-a = ? = xyo + 5y1 + y2 + 6y3 + 6yn-3+
+yn-2 + 5yn-1

duugi spacer

nie ma odwrotu/bez przyznania rze sieu zagubiues’
wienc c’wicz mien’s’nie/znajdz’ 
rados’c’ w gubieniu drogi
ben’dziesz wiedziec’ jak 
warzne byuo/pamientac’ nazwy ulic

ale kiedy tam dotrzesz/po duugim spacerze
szkice kture rysowaues’/okarzou sieu uproszczone
wrug zwykle/zna formeu/-musisz zwycienrzyc’

sztuka dz’wienkowa

z pianinem
skala, pianino/guos/p/g...
klastry, jeden dz’wienk – „dodekafonia”
razem z dz’wienkiem
nie regulowana, duugo pianino, guos na kon’cu

z kijkami
(stukajonc), piuro w ustach

maszerowanie
pisanie
na papierze efekt

ostatnie duugie
uderzenie serca
konwersacja
„proszeu”
-nie

s’lady stup

jest
co dobre
i 
stary muody
rzartuje 
brzmi
Hrulf – Saga Kraka/zachowanie 
europejskie – wiele morzliwos’ci
podwujny poziom
pokazywanie tego samego/co suowami
czy inaczej? - !

morzliwos’ci aktora

znajdowanie drogi przez krzesua noszonc taceu

tekst – epopeja muwionca jak grac’ guos i dz’wienk

to nowa bibliotekarka/nie s’nieu o tym nawet/

trwauo to jeden odguos dzwonu/by 
wiedziec’ rze jestem/wruciuem z...

taniec s’wini
taniec prosiaka
muwmy o detalach (dziewczyny)

bembniarz

nie istnieje wnentrze tej maszyny

duugie wouanie
tchurze, tchurze i gensi chodz’cie do mnie
podbijecie dzis’ s’wiat
stan’ prosto i otwurz oczy
dla pies’ni s’piewanej przez dziadkuw
stworzysz historieu

powietrze wojenne
otwurz torby i szukaj amunicji
w szopie
szybko zrozum rze ksionrzki
o sztuce i matematyce
byuy ksionrzkami o wojnie
jurz jestes’ przygotowany

pamientaj o s’mierci
nie kuamcie sobie wzajemnie
mudlcie sieu o rzycie, ale przyjmijcie co ma przyjs’c’
zdrada to s’mierc’. Zwycienstwo 
przynosi rzycie waszym dzieciom
nie suuchaj ich bembnuw
dzis’ w ziemi oni legnou

powturne wouanie
wienc walka trwa. niekturzy nawet nie poznali
ale nie morzna sieu poddawac’. Przewarzymy!
ich serca sou peune zgubnej nadziei
nasze serca sou najdzielniejsze

tatuarz
idz’ do domu powiedz rodzinie
by budowaua pan’stwo i nie daj sieu oszukac’

polujonc na starego przyjaciela

byues’ w armii
siedz’ cicho, uwarzaj na psy

to jest miejsce, ale uwarzaj
jes’li popeuniono tu przestempstwo
i popeuniono

woda jest niebezpieczna a ty
znasz ich – oni nie zapomnou.

jakiekolwiek nowe suowo zmusi ich
do mys’li o tobie. Zabijou cieu
niech mys’lou rze nie rzyjesz
nie chodz’ tam samotnie, oni majou
bron’. zdziwisz sieu jeszcze
znajdz’ specjalisteu. Rzyj.

oskarrzou cieu Jest trudno
komunikowac’ sieu pomiendzy s’ciganymi

starzy i muodzi znienawidzou cieu
znajdz’ dom i bon’dz’ tam naprawdeu
socjalizm i sztuka sou dobre kiedy uczysz sieu
potem nie wolno zatrzon’s’c’ duoni
zniszcz bez zwuoki. zabijasz
lub giniesz. nie pozwul wrogom rzyc’

wiedza

kopalnie/mineralogiczny/wez’ miecz/kop
oczyszczenie – imieu siudmego syna
suona woda – zuoto – zuoto guupcuw
wspulnota i koua
suuchaj obojgiem uszu/wieloma grupami
reprezentuj wieczne/kiedy myjesz twarz

polimer/atomowa energia/cywilna i chemiczna
siua pochodzi od cesarzy
konwencjonalna jest/peuna anarchii
w praktyce jest nieskon’czenie wiele morzliwos’ci
wystarczy ukoronowac’
urzytecznego ale zalerznego

mechanika/fizyka geometria szkoua
grawitacja ma centrum/wiedz i
nie urzywaj tabu
chyba rze s’wienty filar/nosi cieu
ponad buogosuawionym miastem – pod gwiazdami
i miendzy gwiazdami

powierzchnia powietrzna to 
podstawa/wiedza to podstawa
ziemia zastosowana/inrzynieria
dom/pewna grupa s’wiadomos’ci
znajdz’ poczontek rzycia
opisz swuj kraj
i kraj wroguw
jak czensto morzna zmieniac’
rzycie i odrodzenie
w przeciwien’stwach
wokuu okrenguw po prawej i po lewej
zacznij od rzycia
zakon’cz mondros’ciou i wiktoriou swojego rodzaju

pupcie

naprawdeu szkoda/rze poszeduem pierwszy
tak wspaniauy ksztaut/hojny
drzinsy/i doskonauy balans kiedy idzie.

ujrzyj tam mojou duon’
zdejmujoncou wszystko/mierzoncou temperatureu
modloncou sieu do powierzchni

tak, tam jest ona
wyjmuje ksionrzki z torby
przeszukuje ksionrzki
co za widok, sir!

przy skrzynce pocztowej (dwa warianty)
bioronca skrzynkeu szklanek
dziewczyny zmieniajonce napis
niedaleko gimnazjum
wchodzonce do sali gimnastycznej
stojonce w szeregach

karzda pupcia to rzez’ba

idy marcowe

gdybys’ umiau zatrzymac’
uczucie jakie teraz mam
to byuoby to

tak, uczenie prowadzi do nowych dni
ale teraz jest rzycie

nieprzyjemne i menczonce
mimo to, po osiongnien’ciu
czujeu sieu dobrze

pan od literatury
dau mi mys’l czy dwie
chwila nie jest tylko symbolem
to realnos’c’ – to co realne

uwielbiam chwileu
egzystujesz w twoim miejscu
ja egzystujeu tutaj.

nie ma interpretacji snu

nie ma interpretacji snu
bezkompromisowa ksionrzka/izolacja 
kultury/nie zawiera funkcjonalnych kultowo
informacji/zuorzonos’c’ jest edycjou 
chyba rze s’piewasz/s’piewaj wienc
zgodnie z tradycjou/proceduj, symetria planuw
wydalony/niechen’c’/uwielbienie/ortodoksja

klaster pozycji mniej lub bardziej powionzanych ze 
mnou
wuonczenie/cytowanie pod przysiengou 
sformuuowanou przez ciebie samego
odziedzicz imion wiele, stres’c’ by dac’ czen’s’c’ 
wiedzy
zuam/subordynacja/duch/transcendencja

oczys’c’ nowo narodzone dzieci/oczys’c’ 
zdrowych (czy suuchaubys’ takiego kapuana)
pamien’c’ tworzy nies’miertelnos’c’
usun’ grzechy ablucjou w imieu Ozyrysa, w jego 
imieu

jak nowo narodzone dzieci/mys’lou 
rze nie znasz ich jenzyka
twoje garduo ponad nim/ale nie chrzcij krwiou

wpuywy nieczystych ludzi w basenie 
krwistej wody/kiedy rurze znajdou basen
on jest prawym czuowiekiem/drogi wodne 
zamarzajou/ustanuw szerokou kontroleu i integruj
nawet kiedy natura jest 
fragmentaryczna/komentarz antycznej dumy

czasem suowna tradycja jest 
naprawdeu historiou pisanou przez kruluw
miej to na uwadze/kiedy 
zdobywasz/maszyneu fundowania
wszechs’wiat mija z latami/wouajonc 
zgromadzenie/ wybierz karzdego z nich
oni reprezentujou i sou najlepsi
Europa potrzebuje wiencej ludzi wspaniauych

Kosmos nie lubi/zabijania/kiedy zabijanie osuabia 
dom
oczekiwania wschodu suon’ca/sou londem
oczekuj kosmicznego rzycia czystych rodzajuw
iluzje krula ze zuotej ery/przekazano, doprawdy
fundamentalne modlitwy nie sou zdradliwe/i 
zdradliwe kiedy to dla Europy

Europo muj domu/Europo moja wiaro
Uaskawa i Wszechwuadna
ziemia, ogien’, woda, powietrze/formy Europy
mys’l, pienkno, siua, mondros’c’/wcielenia Europy
ty, sukces, rozwuj, siua/potrzeby Europy

pamientaj kiedy wontpisz

s’wiatua w niebezpiecznym miejscu

wizja energii/jest s’wiatuem
spacerem osobowos’ci/rurznicou od innych
jeden wymiar w mojej przestrzeni
krzycz i suuchaj/kiedy 
drapierznicy sieu pojawiou/ben’dziesz 
bezpieczniejszy
w czas wojny/jest inaczej/nie wyrazisz 
tego/przetrwaj
zabij tych/kturzy przeciw tobie, tobie jako grupie
troszkeu ciekawy/muwic’ o zdolnos’ciach
gotowe usuniente fobie

optyka obserwuje/obserwator
przed pewnym poziomem morzna osiongnon’c’
musisz tam sieu znalez’c’
ocen’ dystans/stabilizuj sieu

odrurznij co jest zue/niebezpieczne
prowokowane sytuacjou/nieprzyjemne i ucionrzliwe
pouonczenia/strach zwierzency
ewaluacja logiki

widoczne spektrum/jako cauos’c’/zuap duugos’c’ fali
spacery/jest placebo/ale pozwul sobie kontrolowac’
definicja definiuje/metr/dokuadnie
dz’wienki i zapachy/ben’dziesz sieu bau
sytuacje/powturzone/niepokoje narkotyczne
typy reakcji/zmiana sztuki
strach/przestrasz ich/nie bon’dz’ sam

szybkos’c’ s’wiatua/wydaje sieu byc’ nieskon’czona
rurznica w tonach/twoje ciauo 
porusza sieu w przud/to dobrze
wartos’c’ w prurzni/cale i religie to miary
rurzne wouania/alarm/biegnij albo walcz
skoki spadochronowe/adaptacja i przedsiembranie
nieustraszonos’c’

dwie planety widzou sieu wzajemnie/wariacje
nie muwiony intelekt/w kturou 
stroneu/jest najprzyjemniej/rozwijajonce
kaliber boguw/byc’ dokuadnie tej samej miary
wykarz strach/ciekawos’c’/jak 
cieu nauczono/a nie kim jestes’
czy boisz sieu mnie
czy rozumiesz mnie

sztuka guosowa

glissando ?/ _ ? (tekst)

recytacja
bohaterzy, siua, mowa
pomoc, szept
jenzykowanie

bul, orgazm, efekty z jenzykiem, zemby
puacz, gwizd, krzyk (najpierw cicho), 
duon’ uderzajonca usta

sylaby
taba trrri
od kon’ca

alikwot

z akcentem i uderzeniami (bruce lee)

cauowanie, uderzanie
rzucie ssanie
lizanie, plucie
oddychanie, dmuchanie

krutkie wiersze o Europie

Europo, Europo
czy kiedys’ mi wybaczysz?
chciauem dobrze i wierzeu rze ben’dzie
jes’li zwycienrzysz, ja terz zwycienrzeu...

O wielkie Suon’ce
ruwne dzis’ w kaplicy mendrca
tylko ja nie jestem
w twoim rzywocie
Jestem w cieniu
mojego cienia

Europo, czy pozwolisz rzeby to sieu zdarzyuo
czy czuowiek znajdzie czystos’c’ i siueu
Allahu, zabij wroguw Europy
powiedz co mam zrobic’

Allah 
i tylko Allah
morze dzis’ mnie uratowac’
Uratowaues’ mnie wczoraj
od wroguw Europy.

Zuo jest potenrzne
Europa musi znalez’c’ wiencej potengi
Allah jest siuou

Zniszczou twoje broni
zmuszou twojou renkeu aby cieu uderzyua
ale Allaha nie siengnou

nie wystarcza uderzac’
musisz widziec’ jak zwycienrzyc’
Allah oddali cieu 
od iluzji

Europa to moja ojczyzna
O Allahu, przynies’ zwycienstwo Europie
uczyn’ Narud Europejski zwycienzcou

hobo

niebezpieczen’stwo – policja
miejsce w kturym jestes’
jest tam gdzie ja byuem. czy nadal jestem tym 
s’wiatem
muw do nich, pracujou
suyszou cieu, nie mys’lou

dobra osoba zabije cieu
jes’li dotkniesz ojczystych s’wientos’ci

bon’dz’ ostrorzny i bron’ sieu
nie zachoruj tutaj
dadzou ci wszystko

morzesz tu zostac’ na duugo
bardzo opiekun’czy ludzie, dobre miejsce
i morzna dostac’ pieniondze

odejdz’ szybko, sou nieprzyjaz’ni
przestraszeni ludzie z daleka
oni bendou wiedziec’

ryzykuj, muw religijnie
sprzedawaj im ale nie pracuj
zuou droga po lewej

uatwo ich rozzuos’cic’
sou w domu
zawouajou wuadze

durza osoba ma tu curkeu
nie jest bezpiecznie – majou bron’ palnou

morzna tu wskoczyc’ do pociongu
ale nie w dzien’

bogaci tu mieszkajou, kobieta
jest dobrego serca – opowiedz historieu o 
dziecin’stwie
doktor opiekuje sieu

sou owoce i pienkne niebo 
w ogrodzie

kouyska tchurza

nie ma Jezusa
dlatego ja jestem
gin’, cyniczny zuodzieju
nawet kiedy cieu nie widzeu
czyjas’ strzaua powstrzyma
twoje ciche serce

stawiam stopeu 
na twoim s’wientym symbolu
chodz’cie setkami
przynies’cie s’miertelne wuucznie
i tak was pokonam

nie bendeu twoim suugou
usiondeu szczen’s’liwie
i nie znajdziesz mojego ognia
bo z suchego drewna uczyniony

ciepuy spacer wieczorny

gdybym byu wiedziau/twoje szepty tamtej nocy
gdybym byu widziau piorun/miesionc nad miejscami
bez intencji/znalezienia

wiedza czego/morze byc’ znaleziona/w ciele
curz za spust tuumaczy/klasie wien’z’niuw
zdefiniuj siebie/przed byciem zdefiniowanym
i suurz swym prawdziwym celom

po kompieli suonecznej/twoje stopy zaprowadzou 
cieu
i bendou duugo prowadzic’
w miejsca niebezpieczne/bez s’wiateu
innych nirz z latarki chuopca
co uczy sieu drogi rzycia.

miuos’c’ seksualna

nowy dzien’ na horyzoncie
czyni zasadeu pienkna twoim panowaniem

podrurz/goronce/lasy/imiona/melodie/rytm/zabawa
na mienkkiej i s’wientej 
trawie/dwuch przestempcuw paduo
jedna to ty oboje bylis’my pienkni
komety/wybuchy/piekuo

wojna/gury/rzeka i morze/skauy/bul i ulga
jak nazwauas’ mnie – nazwauas’ mnie kupujoncym 
cieu
zbadauem twoje zemby i pos’ladki.
byuy zdrowe jak sekret miuos’ci, jak szczen’s’cie.
dauem ci kwiat by cauowac’ cieu ponad
sprubowac’ nazwy jego/pasowaua do ciebie bardzo
twoje otoczenie jest nadal realistyczne/i silne
w mojej pamien’ci/jes’li to byu sen
nadal uprawialibys’my miuos’c’ w miejscach 
publicznych
guadkos’c’/oceany/pustynia – oaza

mondros’c’/zaufanie/kompania/wiek
czy jest menczonce/czy tylko zbyt wiele alkoholu i 
suuw
ma znaczenie tylko po setkach godzin razem
wyobraz’nia/nienawis’c’/rzeka

listy/guos/kontrapunkt/liczby/dzieci
instrumenty/na kturych gralis’my dla siebie 
wzajemnie
guosy i twuj – prawie duszonca ekstaza
jak ben’dziesz trzymac’ moje zdjen’cie nad ogniem
twojego snu
posuuszen’stwo/niewola/opis

skarby/przeznaczenie – zgoda/pienkno/wolnos’c’
widzenie sieu nawzajem/bycie otwartym/ale nie 
guupim
miecze/czystos’c’/sztuka

konflikty/uzalerznienie/stabilizacja
narkotyki/prowokacja i szpiedzy
bylis’my sami/bogowie tworzoncy s’wiat/my 
decydujemy
i tylko artysta sprubuje nas opisac’
oczywis’cie ben’dzie w buen’dzie

Wulgarnos’c’/akceptacja/poziomy/przyjaciele/toleran
cja
jes’li jestem sobou ten moment/pamientaj mnie 
teraz
zran’ moje ciauo i zabierz je sobie
bez suuw/bez dz’wienkuw/bez ludzkos’ci

narud/ewaluacja/cauusy/rurze
muwienie dowidzenia/jest 
muwieniem niczego/odchodzeniem
zmiany/maniacy nie zaakceptujou tego/ja 
respektujeu

oddzielne

uwierz w karzdou morzliwos’c’
karzda lekcja jest wartos’ciowa
chyba rze tam jestes’
a nie w niebie

czasy przychodzou i niewolnik
jest bohaterem

nauczanie ich kurwa

to jak w hiszpan’skim Gloria
chcou uczyc’ sieu
i w wilgotnym sennym spacerze
mogou byc’ suyszani – majou na mys’li to samo

policzmy swe siuy

po mojej lewej stoi czuowiek o szarej twarzy
trzyma muot
Jego muot zrobiony ze zuota jest
jego mien’s’nie buyszczou peune wspomnien’

ponad czuowiekiem o szarej twarzy
Diamentowy duch gwirzdrze
on wspomorze karzdy ruch
karzdy ruch czuowieka

po mojej prawej jest kobieta
trzyma czerwony od goronca miecz
jej miecz wydaje dz’wienki kiedy ona c’wiczy
jej oczy sou bystre i wesoue

ponad kobietou z bliznou
srebrny duch macha ramionami
ona uczyni czerwony od goronca 
miecz jeszcze gorentszym
i poprowadzi karzde pchnien’cie w serce wroga

muj bohater trzen’sie sieu z zimna
jego renka, wcionrz trzymajonca kamien’
powoli spoglonda w gureu, powoli spoglonda
pyta o powud
pyta o plan

muj bohater jest pewny
jego ostre oko widzi us’miech
sarny i przyszue zwycienstwo.
atak jest szybki
atak nie daje sarnie czasu na strach

sprzedawca zegaruw prubuje byc’ konsekwentny
jego melodiou jest tik tak
jego twarz jest obiektywna i nie pokazuje 
rzadnych uczuc’
tylko zmarszczki mierzou zuoty pasarz

sprzedawca zegaruw zgadza sieu 
odkryc’ to co urzyteczne
i zyskuje dla siebie wszystkie buogosuawien’stwa 
twurczos’ci
aby nie uczynic’ rzadnego buendu
kiedy buenduw morzna uniknon’c’

wuos dziewczyny jest muody i rzuuty
jak siano i jak w suon’cu siano
„musi byc’ zua jak jej ojciec”
-czy to pomys’lau wien’zien’?

dziewczynka spojrzaua na traweu
i na czarnego w kajdanach
powie tatusiowi co widziaua
kiedy ben’dzie czesau jej wuos

kiedy woda przyjdzie pod muj dom na klifie
kiedy syreny wezmou mojego syna 
w miejsce gdzie ksienrzyc dotyka suone jezioro
zas’piewam pies’n’ zaufania w siec’ rybaka

kiedy puaczeu dni i lata
kiedy nie zobaczeu ukochanego 
zas’piewam pies’n’ zaufania w siec’ rybaka

stawiam czoua ksienrzycowi
wielbieu ksienrzyc
o panie przypuywuw wysuuchaj mojego dzikiego 
puaczu

kiedy rybak wraca 
i pusta jest jego siec’
zamkneu oczy i wybaczeu sobie nadziejeu

kiedy rybak wraca
i przynosi torbeu peunou klejnotuw
zamkneu oczy i wybaczeu sobie nadziejeu

wuurz kolory do mojego suownika
litery muszou miec’ ksztaut i siueu
pomaluj moje policzki na rurzowo wuosy na 
niebiesko
podziwiaj rzez’beu

moja ksienga poprowadzi cieu
do miast fotografii muodych zwierzont w zabawie
dzieci rozbawionych przy stawie
opierajoncych sieu o swoje odbicie pos’rud chmur

wielcy malarze nie golou sieu regularnie
ich s’niadania sou zimne albo spalone w popiuu
od okna przyszedu dz’wienk dzieci przy stawie
wienc jak morzesz pytac’ o powud?

wszystko jest przeciw mnie
miejsca w kture wierzyuem
sou peune obcych ludzi
a wody kture miauy mnie leczyc’ sou zatrute

moje czouo jest ranne
a moje ramiona krwawiou
nie wierzeu w rzycie
jes’li zapytasz dlaczego, powiem: zapytaj jutro
METODA ASSAYA aby wspomagac’ rzycie na 
Ziemi 
potrzeba wiencej energii nirz mamy. 
Woda jest wierszem jest wielka okouo 
dwies’cie pien’c’dziesiont razy wienksza 
nirz morzesz sobie wyobrazic’. 
Atmosfera zawiera gazy, tlen, dwutlenek wengla. 
Standardowe cis’nienie powietrza na powierzchni 
wody, 
wysokos’c’ ponad 
powierzchniou murz na kturej cis’nienie
spada do pouowy atmosfery 
(cis’nienie spada mniej wiencej 
proporcjonalnie do wysokos’ci)

Ksionrzeu Oanin czuje powouanie w suurzbie
przyniusuu rzelaznou klatkeu do Moskwy
ksienrzniczka zabroniua torturowac’ go podczas 
procesu
Egzekucjeu wykonano, kiedy krzyczau 
swoje suowa – a to nie ja
METODA ASSAYA front wschodni Finlandia 
Norwegia 
Dania Polska Niemcy Francja Niski Kraj 
Pouudniowo Wschodnia 
Europa Wengry Wengry Wuochy Niezlokowane

w Polsce absurdalne rozkazy
Rosyjskiego rzondu
niedbale i z’le wykonane
Wymierzone w caukowitou 
ewakuacjeu tego kulturalnego kraju 
doprowadziuy do zamieszek
METODA ASSAYA Zasada. tak jak mys’lauem 
wszystko jest w parach. szczen’s’liwi, 
nieszczen’s’liwi, 
i nie muw rze szczen’s’liwi tworzou 
pary z nieszczen’s’liwymi. 
szczen’s’liwi idou w parach 
i nieszczen’s’liwi idou w parach.

w emancypacji suug
Biurokracja nie mogua uniknon’c’ tego 
eksperymentu
Zapotrzebowanie zostauo 
odrzucone, Europa dzienkowaua
System za bycie cierpliwym i czekanie 
na Unieu – sukces
METODA ASSAYA premier 
przyjerzdrza dzisiaj, morze jutro.
Zniknou z Kasablanki. 
Ten biznes stau sieu wielkou strategiou

Narody Zjednoczone na duurzszou meteu
zyskauy generalnie prestirz
imperialne Niemcy bauy sieu przede wszystkim
czegokolwiek co moguo przynies’c’ 
Rosjan w zarzondzanie ich wuasnych spraw

(cauujeu ciepue usta)

Lub raczej zimne, bo na 
dworze zimno – dlatego tak przyjemnie w s’rodku
W s’rodku ciaua, w s’rodku, gdzie 
kolory sou najbardziej intensywne, bo wyobrarzone

dotykam dni, jak duugo cieu znam, 
i brakuje mi tych lekcji arytmetyki
przespanych z mys’lou 
o spotkaniach, co okazauo sieu byc’ 
najszczen’s’liwsze

suownik muzyczny

suchy robak lerzau na wierzchu
bez respektu prubowauem usion’s’c’
i urzyc’ w nastempnych 
dwudziestu strofach

MD 1
S Mt Sinai
Jego imieu wnosi rze urodziu sieu
w wiosce Givenchy (...)
guuwny wydawca: Norske
Komponisters Forlag
THE 
ENGLISH
‘AYRE’.

MD 2
Du -, Universitetsbibliotek
studiowau u Valesiego we Wuoszech
gdzie s’piewau od 1762 pod
nazwiskiem Adamonti
12 Rondeau chromatique (1833)
WRITINGS
BIBLIOGRAPH

MD 3
xlii Library Sinla: DK
Normalnie wykonawca musi miec’
wszystke trzy na uwadze
aby wyprodukowac’ wuas’ciwou 
kombinacjeu guos’nos’ci i jakos’ci dz’wienku.
61 Sonatine (1861)
WORKS
OTHER WORKS


MD 4
DK: DENMARK
Zmiany wysokos’ci gdy palec
porusza sieu do przodu i w tyu na strunie
sou dosyc’ znane
30 Piano Trio (1841)
MOBILE FORM
ALEATORY COMPOSITION
TEXTS

MD 5
A Ĺrhus, Statsbiblioteket
ten ruch wywouuje u wszystkich harmonicznych
zmiany wysokos’ci w tym samym stopniu
kiedy intensywnos’c’ vibrato, 
najczen’s’ciej cztery do szes’ciu razy na sekundeu.
10 Concerto da cameraa no.1, a, pf solo,
   c 1832
THE AESTHETICS OF CHANCE

MD 6
MA Malaga, Catedral
nawet najbardziej przypadkowy obserwator muzyki
jest uderzony wielkou rurznorodnos’ciou
lutni, szarpanych i granych smyczkiem
(guuwnie o duugiej szyi) z olbrzymiou
rurznorodnos’ciou imion, ksztautuw, wielkos’ci
i konotacji etnicznych
Zingen als lessen (n.p., 1927)

MD 7
BC -, Biblioteca de Catalun’a
Ledwie liryczne
pies’ni (to jest pies’ni miuosne) sou ruwnierz
wykonywane solo, s’piewak
akompaniujoncy sobie na Çifteli.
Mos coratges m’es camjatz.
oparte na MGG (i, 354) za zgodou Bärenreiter
GIOVANNI

MD 8
A Avignon, Bibliothčque Municipale, Musče Calvet
… his name appears in the list of 
musicians at Faenza Cathedral,
jako trzeci (i ostatni) skrzypek pod
batutou brata, maestro
di capella.
Edimione (Metastasio), Wenecja, 1737
3 str qts: Eb, 1815 (Moskwa, 1952); G,
1825 (Moskwa i Leningrad, 1950); g, 1842 
nieskon’czone

MD 9
BER Bernay, Bibliothčque Municipale
In 1654 he was maestro
di camera u nuncjusza 
papieskiego w Wenecji w 1689 kanon…
N’c’<’l’K’
/’Q’V’Y’K’
l??hP
3T
wT
Ep

MD 10 
PAMc Pamplona, Catedral
opisau jak pienkno
‘Melodii’ ma ustompic’
kontrapunktowi Bacha i 
byuo pokonane przez ‘Harmonieu’
RA – Rome, Teatro Argentina
jubilare sine verbis

MD 11
Mam -, Biblioteca Musical Circu lante
Om poesi I sak till ĺtskillnad
ifrĺn poesi I ord.
VM – Venice, Teatro S Moisč 
Veniteadoremus (not found after 900)

interwauy melodyczne
a, 
'V

MD 12
Ol Odense, Landsarkivet for Fyen,
   Karen Brahes Bibliotek
Po czasie A. Bertaliego (1605-
69), ameny fugalne stauy sieu powszechne
z czenstymi repetycjami suowa ‘amen’,
jak to ma miejsce w mszy
Mit – te ma-num tu-am
de al

MD 13
AS Astroga, Catedral
w tych wczesnych…, pies’ni
porzondku s’wientych byuy 
czen’s’ciowo uonczone 
z pies’niami z ruchomych fiest
porzondku czasu
Die Grenzen der Musik und Poesie:
‘A?-??
ngou – ngou

MD 14
V Villingen, BRD, Städtische Sammlung
w praktyce przeniesienie czyniono 
stopniowo
2 Sonata fortepianowa
LR
LRLR
RLRL grčve
LR   grčve

MD 15
ST Stade, BRD, Predigerbibliothek [in ROT]
Grecki matematyk, kturego prace
w konicznych instrumentach
i teorii astronomii
byuy o podstawowym znaczeniu
5 Sonatina ritmica, pf, 1934
INDEPENDENCE
OF
THE
RITE

MD 16
AR Arles, Bibliothčque Municipale
(c) niekon’czonce sieu formy ta kategoria
przypomina repertuar grup spouecznych
pies’ni skuadajou sieu z prostych wykrzyknikowych
albo wyznajoncych formuu z
oddzielnymi liniami kture akompaniujou tan’com
‘Amr ibn Muh.ammad ibn
Sulayman ibn Rashid

MD 17
OV Oviedo, Catedral Metropolitana
Kuban’ski kompozytor i administrator
urodzony w Hiszpanii
 ‘Amr ibn Bana
partie altu i tenoru
zostawmy pytanie otwarte
Erpf
MGG
przerwanie 

MD 18
TRb Trier, BRD, Bistumarchiv und Dombibliothek
Teoretyk muzyki, autor traktatuw
De musica.
G. Pietzsch: ‘Orgelbauer, Organisten
und Orgenspiel in Deutschland 
bis zum Ende des 16. Jahrhunderts’,
Mf, xi (1958), 311
{ }

MD 19
RO Roncesvalles, Monasterio de S María 
Dyskryminujoncy urzytek wszystkich
modi jest prawiduowy, stwierdziu
Arystoteles
dla dalszej bibliografii zobacz FRANCJA
BIBLIOGRAFIA MUZYKI DO 1600
 12  12  12  12
 12  12  12  12

MD 20
VI Viernau, DDR, Pfarramt
Kompozytor portugalski
Madrigals, 2, 3vv (Wenecja, 1623); zagubione
cytowany w Walterze
D. Lidov: o frazie muzycznej
G: Hennenberg: Theorie zur Rhytmik
  und Metrik
-: Fondements d’une sémiologie
  de la musique

dla Nellie (…) 6 pies’ni: Dom, 
Rada, pies’n’ majowa, dla Nellie,
Pies’n’ ukojenia, Pies’n’;
2 pies’ni (…),1897, niedruk.: Gonsiennica
Podarki boguw
6 pies’ni (…), zagubione fragmenty nr 2 czy
ben’dziesz mojou, nr 3 rozdzieleni
w chorobie i s’mierci
raj odzyskany
odwrut, Amor summa injuria

widzonc niebo z Ceres

jestem tutaj/nie budz’ mnie/jes’li nie masz czegos’ 
do powiedzenia/OKOUOBIEGUNOWY/mogeu tylko 
siengnon’c’/tak daleko
jak moja renka/wienc przecun’ lustro/potrzebujou
dobrej pamien’ci/orbita komety/jest 
bardzo ekscentryczna,
ogulnie/jest czen’s’ciou/ukuadu 
suonecznego/czuowiek
System/wienc jestem tutaj, drogi astronomie

II
Encke/ Grigg-Skjellerup/Pons-
Winnecke/Kopff/Giacobini-Zinner/
D’Arrest/Borrelly
/Faye/Whipple/Schaumasse/Comas Solá/ 
Väisälä/Tuttle/Crommelin/Stephan-
Oterma/Westphal/
Brorsen-Metcalf/Olbers/Pons-Brooks

III
wiele znaczen’ morzna 
odszukac’/Wenus na najdalszym punkcie/Wenus na
najblirzszym punkcie

IV
Konstelacja ma imeu/nazywam cieu
i ich Urza/PEGAZ – wiosna/kouo jest
doskonauou formou/nic mniej doskonauego od 
perfekcji/
nie ben’dzie naprzeciw mnie/lub byuy to moje oczy

V
Andromeda/Antlia/Apis/Aquarius/Aquila/Ara/Argo 
Navis/
Aries/Auriga/Boötes/Cälum/Camelopardus/
Cancer/Canes Venatici/Canis Major/Canis Minor/
Capricornus/Cassiopeia/Centaurus/Cepheus/Cetus/
Chamc’leon/Circinus/Columba/Coma Berenices/
Corona Australis/Corona Borealis/Corvus/Crater/
Crux Australis/Cygnus/Delphinus/

autostrady

stanie za puotem
dobry to puot
uatwy w usunien’ciu.
Suuchanie krzyczoncego 
tuumu samochoduw.
I autobus chowajoncy mnie w cieniu.

Urzywanie ostatniego momentu na mos’cie
Ciesz sieu suon’cem i patrz 
na ksztaut ziemi
kiedy nisko tam cien’ jest nieruchomy
ale nie muj cien’.

twarze kierowcuw
niedaleko lotniska
idz’ za mewami wrzeszczoncymi 
rze terz umiejou fruwac’.
pienkno nie ruszajoncej sieu nieba
i jakis’ samotny spacerowicz z psem.

to sou mruwki,
poczuj ruch Ziemi
zobacz rze chmury przeszkadzajou
papiery peune wiadomos’ci tamtotygodniowych
ukarzou sieu na spotkaniu autostrad

Strach rze przegraues’ chwileu
i uspokajajonce uczucie rze nadal masz
promienie pokarzou ci
mosty do s’wiata ktury znasz.

Miejsce pokoju gdzies’ na autostradzie
powie ci czym czas jest
a czas jest zimny, karzdy kawauek
pokarze czen’s’c’ idei
autostrada ma wiele poziomuw

na karzdego stajoncego
jak w bas’ni o smoku wielu nowych sieu pojawia
spokojne rzycie nies’wiadomych budowniczych
peune walki rzycie wojownika.
Ty kim ben’dziesz?

Moje auto to muj zamek
deszcz czy wiatr
siedzeu silny i bezpieczny.
inne samochody muszou widziec’ kim jestem
prawa autostrady
stworzono dla mojego auta.

droga zostaje
czuowiek sieu porusza
nadal w pokoju
twojej nieobecnos’ci
karzdy dz’wienk deklaruje niepodleguos’c’.
poczuj bul
i znaj ceneu.

ludzie kturych nigdy nie zobaczysz
kiedy zatrzymasz sieu, przejedzie auto 
budynki miasta sou martwe
kiedy poruszasz sieu
ksztauty dachuw kture sou z metalu
jest kolor
na wzgurzach

martwe samochody, czarne
puaskie drogi, szarzy
kierowcy wyjas’niajou
czym jest cauy s’wiat
dla nich to miasto
jest zakon’czeniem drogi.

budynki budujou
strony szosy
jak psy wyczekujonce pana
gury gurujou
chroniou domy
przed S’wientym Wiatrem

sen o Europie

s’nieu o Wengierskim chlebie
z pszenicy wystrzelonej zrobionym
pilis’my czerwony bikovar
by zamknon’c’ oczy
tych, co guemboko w miuos’ci
Czy myleu sieu,
czy ten chleb byu doskonauy?

Mys’leu rze Pécs 
to najlepsze miejsce na s’wiecie
to dom i ciepuo jest
widzielis’my ostre cienie
dlatego rze suon’ce wysoko
w katedrze
przeczytam wiersze naszego narodu

Chceu rzeby moje rzycie
wziento w nawias
a bystra dusza nie zapyta
o muj kraj
ani wierzenia rosnonce w Europie
ben’dzie wiedziec’.

Sytuacje i dramaty/bez przywilejuw
sen na oguu jest inspirowany/”hungaria”
jedzenie miauo wengierskie imieu, ale
Ciebie tu nie ma, Europo/czy mogeu dac’ Ci
imieu, czy mam is’c’

SANHEDRYN 

patrzonc tylko na czarne litery wytuuszczone w
teks’cie co ty albo on 
nie wie
potempienie wszystkich

czy to akcent my nie
szukamy
„rogu”
rug, rug

bez jakichkolwiek
cytatuw, ale czego morzna byc’ 
pewnym
i s’wiat, prubujeu rze istnieje

Sou pewne rzeczy kture powinny
nie byc’ robione 
to podejmowanie decyzji
Wolno namas’cic’ 
rozwodnika bardzo dobrze

s’wiat, wuas’ciwi ludzie sou mali
i nie warci uwagi
Uczen’ nie morze wydac’...

Zuos’c’ to jebanie. Kocham inny
rodzaj. czy zmiany buogosuawien’stw 
czy robic’ rzeczy ot tak sobie?
Pewien czuowiek stoi na grobowcu
ksiondz
ale muj ojciec to czuowiek wzniesionych oczu

porzondac’ wzbronionego 
suuchac’ tego co zabiera czas
ten tamten ksiendzem?
sprofanowany 
nie byuem s’wiadom

przyblirzenie i co wokuu
osobowej (twuj, muj) zdrowie. Ciauo, czas
rozwodnik zabroniony rytuau

pojedynczy sendzia jest wystarczajoncy

arot

to znaczy tamto
unikaj tego
tego Baraity
trzy [rzeczy]: unikaj tego: segana (deputowany)
jest tym samym co memuneh (wyznaczony) 
OFEROWAU UNIEWARZNIENIE S’WIADKOWIE
DOMNIEMANIE WYKWALIFIKOWANY ERETZ

to znaczy tamto
Czym jest co napisane: „a ludzie 
przyszli karmic’ Dawida?
Jest napisane „zniszczyc’” a my czytamy „karmic’”
WERDYKT OPINIA NAUCZAU
AKADEMIA ZANOTOWANE UCZENI

to znaczy tamto
do dnia s’mierci nie miaua [dzieci]
w dniu s’mierci miaua [dziecko]
ROZDANIE POGLONDOWE MISZPAT 
INDYWIDUALNIE ZNACZY NATURA
POZYCJA UCZCIWY

to znaczy tamto
rzona czuowieka nie zginie chyba rze [wierzyciele]
rzondajou pieniendzy od niego a on [utrzymywau] 
rze nie miau, jak napisano: Jes’li nie masz 
czym zapuacic’, czemu on
miauby brac’ uurzko spod ciebie?
RELOKOWAC’ PRZEPISANE SENDZIA

to znaczy tamto
„rzaden obcy, nieobrzezany w sercu i 
nieobrzezany w ciele, nie wejdzie do 
sanktuarium aby mi suurzyc’.
ZWIERZENTA STRZERZONE ADEKWATNIE
PODATKI OFICEROWIE KTOS’
RZYWYSTOK IZRAEL TRUDNE
PUUGI ESENCJA ZAKAZ

to znaczy tamto
I on mi powiedziau: to sou
dwaj namaszczeni [dokuu. ‘dzieci czystego
oleju kture stojou’ itd.]
KONTO CAUKOWICIE DUURZEJ
PRZESTEMPSTWA INNI GEMARA
ZASADA WUADZTWO MIMO
KARANY POZOSTAU TRYBUNAUY

to znaczy tamto
Jednakrze, [co sieu tyczy] tego kto porzondkuje
warunek weduug swojej decyzji, przyznaje
racjeu powodom.
POWTURZENIA INNE SEDNO
OJCOWSKI ZASIENG DYSKWALIFIKACJA

to znaczy tamto
raczej, [jest] dlatego rze oni nie
angarzujou sieu w uspokajanie s’wiata.
UZNANIE DEFINICJA WERSET
STRONA NIEZWIONZANE 
NIEDOPUSZCZALNOS’C’
URZYTE POWINNY WOKUU

to znaczy tamto
Co jest [rurznicou] miendzy nimi?
LUBIC’ CZUOWIEK TROCHEU
KUPUJONCY SURA KONSEKWENCJA 
ZEZNAWAC’ NIEUPRAWNIONY POZWALA
INACZEJ POJEDYNCZY SUGESTIA

to znaczy tamto
miendzy nimi rze on
nauczyu sieu innego handlu
PODOBIEN’STWO NARZECZONA MENCZENNIK
PROBLEM OSZUKANA PANNA MUODA

dziewczyny metro

pierwsza kobieta ku kturej sieu zwruciuem
nadal tam idzie, wyprostowana
nie zwykuy czuonek armii 
widziauem jou a ona ujrzaua moje spojrzenie

typ modelki albo sportowy
bronzowa skura peuna wewnentrznej siuy
wbiega na schody bez wysiuku
moguaby s’miac’ sieu s’miechem dziecka

byuem jedynym ktury wiedziau
i nie odwruciuem sieu
poczuua bicie
usiedlis’my razem.
kiedy wychodziua, pus’ciua spojrzenie
w us’miechu pobuogosuawiuem jej s’wiaty

dotknij i uwierz
papier
dziewczyna stojonca
w pozycji odwruconego Y
teraz to raczej K 
ale ramiona skrywa w kieszeniach

Ucz sieu nie zgadzac’
i bon’dz’ cicho.
Allah ochroni
twoje uszy przed ich s’miertelnymi dz’wienkami
i da ci wszystko czego ci brak

Ucz sieu rzyc’
w pokoju kiedy jestes’ sama
nawet kiedy przyjdou tuumy
po krutkiej modlitwie
otwurz twuj kwiat dla siebie znuw
i to nie jest koniec.

o guupia, ograniczona swoim
zachowaniem. Krzycz kiedy
jestes’ sama
to przestempstwo
kture musi byc’ zrobione

Jes’li miaubym mniej strachu
i moje rence nie trzensuy sieu
jes’li bule nie zatrzymauy by mnie
przed byciem tutaj
powiedziaubym twojemu us’miechowi
o moim dotyku.
razem odkrylibys’my 
dobre i maue rzarty
zamykam oczy – i cieu tam nie ma

Widac’ stond
s’wiatuo w dalekim oknie
znaczy nie morzesz jej miec’
ani oprzec’ czoua na jej czole
wienc razem cierpmy 

Ktos’ inny morze zatrzymac’ twoje mys’li
jak narkotyk zabijajoncy co odbiera
wszelki rodzaj s’wiadomos’ci 

zasuurz
nawet jes’li nie jest jednou z nich
rzadnego zrozumienia
mugubym opisac’ jej wyglond
mimo rze wiem
wita mnie tylko socjalnie

Te chrzes’cijan’skie dziewczyny
nie majou cipek
jak w najgorszym koszmarze
nagi facet
w pokoju
obserwator
czy jest mnou?

zobacz ja przez szybeu
jestes’ na dworze ona w s’rodku
tobie zimno ona goronca
rozmawia przez telefon
us’miecha sieu do ciebie
bo wie rze nie ben’dziecie
nigdy razem

znalazuem spinkeu do wuosuw
czy byua gruba czy muoda
muszeu is’c’ 
muszeu is’c’ 

WOLNOS’C’ JENZYKA

mam koncept
antyseptyczny barbarzyn’ski intuicyjny
ZACHOWAJ muj plik
Anal Biete Kanuri Loma
Mazahua Pitjantjatjara Wewejewa
Hula Kambera Dayak
czy widzisz moje rzyczenia
WUAS’NIE teraz

moje wspaniaue pomysuy
(czy sou wspaniaue) DESTRUKCJA
czy jest sendziou kto powiedziau
rze zachowujeu sieu brutalnie
zachowujeu sieu nieodpowiednio
Kharia Idoma Cuna Cuicateco
Chin Chin Bunun
Koho Ubir Sar
Czy widzisz obie strony, CZUJESZ obie puucie

czy to nowe
ruch komurek, kiedy opuszczasz ciauo
OBSERWUJ suurz, czy nie uwarzasz 
rze robotnik miau racjeus
maszyny majou pracowac’, my mamy miec’ czas
Roro Tarahumara
Mixteco Nanjeri Tzeltal Gourma
Chol Murut Gondi
KiKalanga Kasem Sasak
wybierz imieu, to bendeu ja

zmiany wuosuw dusz dziewczencych
jedyna rurznica, poza tym
byuyby tou samou osobou (czy sou)
SZTUKA bez wyjas’nienia, kolor znaczy buond
KiZaramo Washkuk Wali
Tagbanwa Satarč
czy wierzysz pijanemu PROROKOWI

jeden buysk i tam jestem
poszlis’my tam razem
i nie chcielis’my biletuw
Biauoruski Bwamu Bwaidoga
Burum Burmese Bura
Buugarski Bugis LiBua
zawouauas’ czes’c’ Piort
czy zrobisz to znuw

nie widziauem wuas’ciwie ciaua
ale twoje ubranie i makijarz
kupuj cokolwiek tam jest
Chipaya Chinook
Chin’ski Chin’ski Chin’ski
Chin’ski?
UCIEKAJ ignoruj mnie, czemu

otwiera drzwi
nie mam siuy
TUUMACZYC’ moich wierzen’
BaNgala LiNgala Ngambai
LoNgandu Ngbaka
LiNgombe KiNgoni
NIEWOLNICY zjednoczcie pytania

czyta, suyszeu papier
ale nie jej oddech
jednak, PEWNEGO dnia ktos’ przyjdzie
Mordwin’ski Morč
Mota Motu Moushoum
ChiMpoto Mro Mukawa
Mukuni Murut
TO ty, robionc wiencej hauasu

nastempny puls TYSIONCE ronk
znajdz’ drzewo stan’ sama naprzeciw PYTANIA
Donga, Jukun
Dras, Shina
Korsykan’ski, Wuoski
Darbat, Mongolski
ANTY konferencja – czy sieu zaangarzuje
RELIGIA radykalna

POZA ksionrzkami historii PRZEGLOND
koncept studenta dostajoncego informacje
Ashkhsarhik, Armen’ski
Ama, Nyimang
Amazigh, Tamahaq
Bada, Macassar
Badang, Kenya
TWORZENIE kobiety, ale ty...

czy urzywasz tego
MUODY jenzyk retrybucja
Hova, Malagaski
Hrangkhol, Hallam
Huanuco, Quechua
Jabem, Jabim
Kuskokwim, Eskimoski
patrzy w wiele stron niedoskonale WYDAJNA

ONA ben’dzie wiedziec’
bogini bez uczuc’ suownych
Uacina Angielski Niemiecki
Czeski Catalán
Aramejski Arabski
Grecki (dodaj jeszcze kilka)
TEOLOGIA maue bule
zuurz razem w ciauo ludzkie

wiencej mys’li o zadowoleniu

niebieski jest, w rzeczy samej, wesouym kolorem
i kiedy cieszeu sieu parou
buchajoncou tworzoncou cien’
na ceglanym domu,
tam wuas’nie jest.
zmysuy sou wspaniaue
i strachy
tylko oczekuj rze czas minie

sytuacja nie ma
rzadnych obiektywnych symptomuw
konwersacje zdajou sieu byc’
po obu stronach moich uszu
to wszystko,
duugoramienne wahaduo
rzyczy sobie posuuszen’stwa ludzi
rzyczy ludziom posuuszen’stwa

sople 
pods’wietlone blaskiem
zapomnianym po ustaniu ciemnos’ci
sou miejsca
peune bezzmysuowych przestrzeni.
sople sou tajemnicze
jest tajemnica w halo wystarczajonco blisko...
a ty byues’ tutaj kiedy s’wiatuo znikneuo.

Mys’leu rze zadowolenie
jest caukiem logiczne
maue rzeczy kture
przywouujou strach stracenia
tego co obecne w lustrze.
jest wiele wiencej

Zadowolenie nie tylko
przychodzi ze zmysuuw
lub jest zmysuem terz
to co nieznane

twurz szkouy Europejczyku
gdzie dziecko siedzi naprzeciw nauczyciela
tysionc mys’li dalej
i to Europa wszystko
to dom

warto byuo tu przyjs’c’
muwieu z europejskim akcentem
jako rze jestem Europejczyk
miejsce jest uadne
nawet gdy mnie tu nie ma

przyszeduem tu sam
i widziauem wiele
czyrz to nie dziwne
nie byuo s’lad stup
kiedy wracauem

metapoezja

dwa wiersze razem

niegrzeczny zuodziej
(pasta do zembuw)

kochanie grzechuw, rozmowa z grzechami

czytaj to jako tamto (list, znajdz’ symbol ironii)

wspaniaue pomysuy – baw sieu lalkami

przesondy

nie ta sama Matka (osoba)

seks wszen’dzie – przecientni ludzie
rozmawiajou – ach ci dziwni artys’ci

litera L
napisz do Londynu
(kontynuuj)
ksztaut perfekcji
kim jestes’my
(kont)

Napisz przewodnik
niezrozumienia sztuki – rzartujeu

kto zna kogo modele – litery, rysunki

rozwin’ znaczenie suuw

bajki strukt

opisz ouuwki na biurku
i na biurku ponirzej
krzycz o tuumach
i gdzie jestes’.

cauos’c’ ciebie
wiedziec’ rze lepiej mniej

czekajonc na certyfikat
daj przykuad rze jestes’ zdolny
zadzwon’ do przyjaciela
naprawdeu odpowiedzialny typ
wybierz
prawiduowe i jedyne zachowanie

nie rozumiejonc, ale nadal
w tym samym budynku
urzendy. opisz czuonka
systemu. powiedz dowidzenia

muw o podstawach
nie uraz’ tych
kturzy sou po twojej stronie
ucz sieu i zapisuj
mys’li swoje
nawet nie o s’wiecie.

symbol, flaga
co czyni tuum
suabym i mocnym
w tym samym czasie...
wierz i zobacz kuamstwo
dokond sieu obrucisz?

pluj na tych, kturzy
rzartujou ze s’wientos’ci
znajdz’ rzycie caukowicie nieznane
oguuowi. pokarz
rze jest sens.

typy w zabawie
naga tancerka. z jakiej kultury 
pochodzi? kto puacze?
rzeczy wokuu.

daj nazweu i opisz
jego posiaduos’ci. co ma w kieszeniach?
jak sieu porusza, jak
w rurznou pogodeu?

pozycja rodziny, jak mugubys’
nazwac’ ich inaczej, by cos’ powiedziec’
szczegulnego o charakterze?

teraz o rasie
zdolnos’ciach, problemach
jedne z mniej warznych rzeczy
zdarzajou sieu, ale symbolicznie.

tchurz, jego zmiana kiedy w potrzebie
dostaje list od ukochanej
wraca do tchurzostwa.
kiedy nadejdzie s’mierc’?

kochajonc muodszou
(artystkeu?) co jest buendnego,
maurzen’stwo, co robiou
w rzece

bohater ksionrzki
opisz piuro pisarza
i wolnos’c’ impulsuw
ich serc.

Tytuuy (w znaczeniu spouecznym)
ksienrza, rzounierze...
zabij jednego, co robiou inni?

widzonc dziewczyneu kturej miec’ nie mogeu
malarz – jak widzi
sytuacjeu?
a widzoncy obraz.

pisac’ dwadzies’cia wierszy za jednym razem
zgodnie ze suownikiem

program – wiersze w durzych ilos’ciach

co zrobic’ podczas czytania (leki)

symbolizacja w metapoezji

wiersze szeptu

aktor biegnie przez sceneu

1787 co sieu zdarzyuo
sekret kryty przez dwuch przyjaciuu
przetrzymujou wielki kryzys wokuu.
jak jestes’ guemboko, (imieu)?

pomyuki - wykres’l

wybierz opisy
gdzie wiersz napisany
(ulica, czas?
pod drzewem 
pogoda...

wiadomos’c’ przez tuum
(mrugnien’cie)

nie ma kogo pytac’, masz
to co na sobie
jestes’ Amerykaninem

niewolnicy na godziny

Arot
to znaczy tamto

wpuu we s’nie a wpuu – 
facet z postawionym kounierzem

koncentracja nad czyms’ (dz’wienki gry)

alf. morse’a stop. jeb odpierdol sieu

mys’leu rze potrzeba wiencej nirz
rozdziau czwarty aby wiedziec’ wszystko

seks w czwurkach – inni zboczen’cy

zabawa, nauka, praca, walka

mity o Zerlinie

symbol ironii w teks’cie
i inne symbole

jaki dzien’ ben’dzie
za dwadzies’cia dziewien’c’ dni
ktura godzina za 
30 godzin.

Ashley, Maggie, Sussie, Natalie, Nellie, 
Vanessa, Ruth, Susan, Sandra, Octavia, Abigail, 
Beulah, Clara, Blanche, Cindy, Candance, 
Justine, Madeline, Dama, Deirdre

elementy, symbole, liczby atomowe

Era Szreniawskiego

ktura toaleta jest twojou ulubionou?

sprawdzajonc sprzontacza

imiona bohateruw

tytuuy (jes’li nie powturzone)

mistrzowska intryga

prostytucja dziecienca

facet bez pamien’ci do
twarzy – dziewczyna muwi kod

zabronione dziewczyny

czemu wychodzic’ na dwur
kiedy pienkna dziewczyna czytajonca ksionrzkeu
na biauo?
na dworze byuo uadnie
ale o tym dowiedziaues’ sieu puz’niej

starzec
stoi ponad niou, patrzy na ruchy jej nug
siedzeu blisko, lecz patrzeu do przodu
dziewczyna jest guupia ale uadna
guupia – bo tworzy A

kiedy majonc czas
ktos’ morze ujrzec’
murzynkeu pienknou i us’miechnientou
czemu nawet czes’c’ nie powiedziauem
przynajmniej mogeu
ucauowac’ jej zabroniony blond wuos

nie muwiuam o sobie rzekua
i kiedy muwilis’my
zobaczyua drugi s’wiat
ale mugubym tam mieszkac’
nawet mimo rze tak nie ben’dzie.

stojonc w linii
zwionzany renkami z tymi z tyuu
i trzymany z dala
przez przyjaciuu
kturzy nie pozwolou 
czynic’ wzbronionych rzeczy
a ta miuos’c’ jest wuas’nie zabroniona

to jest s’wiat realny
praca i dziewczyna
nie mys’leu rze
kiedykolwiek nawet pomys’leu o prubowaniu
ona ma osobowos’c’ caukiem pozytywnej postaci

makrobiotyka literatury

nie potrzebna mi polska literatura
kiedy poza Polskou.
przyjdz’, kimkolwiek jestes’
pij z fontanny muodos’ci

x-x

nie powinienem pisac’ o tym
ale nowy prezydent
(bez polityki – to o rzyciu
studenckim) nie rozmawia
z wspuulokatorem.
i to jego wina, nie wspuulokatora.
Kilku chuopakuw (prez 
chciau mieszkac’ z nimi w pokoju
w przyszuym roku
ale powiedzieli nie) powiesili plakaty
w akademiku o nim
komunizm nadchodzi.

znam ten stan
gdy wszystko jest zrobione
niezupeunie, morze poza tym
byc’ cos’ o czym nikt nie wie
teraz wiesz, chyba rze kuamieu.
w pokoju ze mnou siedziau chuopak
z telefonem, rozmawiau
wiencej nirz puu godziny
i to byua doskonaua konwersacja

akustyka

I pokuj
dobre jest miejsce gdzie karzdy
suyszy wyraz’nie/jakos’c’ dz’wienku musi
ruwnac’ sieu jakos’ci wytwarzanej
karzdy dz’wienk kiedy suowa
rozsondna guos’nos’c’ (bez sztucznej kolorystyki)
przetwarzajonce powierzchnie

II pokuj dla serca
studio/klasa/teatr/sala koncertowa
kos’ciuu protestancki/synagoga/teatr grecki
gury/wienzien’ ukrywajoncy sieu

III Epidaurus/Aspendus/Vitruvius
maski z durzymi otworami na usta
materiau urzyty/akustyczne wazy

IV vio
rezonator/gurna powierzchnia/test/soczewkowaty

przykuady adresuw

Roger B. Benedetto
Tockerville Publishing, Inc.
18925 S. Troackway, Suite 2232
LAKEWOOD CO 8028-4812

Angel Thomes Murphy
Tockerville Publishing Corp.
3142 Two Second National Plaza
2800 West Mockey St.
P.O. Box 3822
HOUSTON TX 77269-3227

Andy, Drew
Beth, Betty, Liz
Dear Sir or Madam J.D, Col, P.E.
panie i panowie.
Sincerely
Regards

Month, Day, Year
dolar, centy
nie ma powierzchni po $

telefon 310/861-7720
1-310/861-7720

wszystkie rzyczenia klientuw bendou speunione

Sr. Josč Brabádo
Egualite Internacionales C.A.
Edif. Bolivar, Piso 9, Of. 8-B
Av. Szreniawski No 2892
Urb. Las Didico
Barcelona 2800, D.F.

Jlmo Sr.
Gilberto Doneggio Ritorno
Viscosiales Nacionalis S.A.
Rua da Poeto, 829-7° Andar
Caixa Postal 2922
10029-024
           DECERTAGIO – DC

Sociedade por quotas de responsibilidade limitada
Mr. Dever Bodkish
Conon Pty. Ltd
128 Fleck Street, Level 8
GPO BOX 2027
BLICKEY NSW 2042

dwugraf ĺ ă ç ü
c’
Esq Filho Sr
kontrakcje 

Xia Zhiyi
Block Don Ltd.
47 Janguolu
Chaoyangqu
BEIJING 100012
Pinyin Anhui Zhejiang
renminbi (yuan)

gura ludzkos’ci

stojonc na gurze ludzkos’ci 
historia nie ma chen’ci ucieczki
kto sieu odprenrzy
kto pozna miuos’c’

szczen’s’liwe dzieci budujou system
dajoncy im zamki z piasku
suyszou rady i tych, kturych znajou
karzdy ich ruch nawet buendny
zbiera sieu na przyszuos’c’
na s’mierc’ wroguw

ludzkos’c’
zniszczenie
to ty
uatwo zapomniec’
kiedy masz wybur
suowa nielubiane
czensto zabujcze
nie bendou s’piewem pod balkonem cara

uciekajonc powoli jak skromny ptak
skromny swej urody
w niebie jest sobou, sam

dos’wiadczenie zapomnienie
kolor skury dzien’ przedtem
charakter sekundeu przedtem
koncentracja relaks

miuos’c’ druga barwa cauusy i dyscyplina
w twoim stylu wolnos’c’ formy
podpis na wodzie twojou duoniou
kartki pisane w suoneczny poranek
miuos’ci, w dzien’ peuen suon’ca

nocne mary

dawno to byuo temu
wienc muszeu sieu natrudzic’ by przypomniec’
drzewa wyrzsze sieu zdawauy
(ale one terz rosuy...)
Kiedy straszy cieu diabeu
morzna to znies’c’ do pewnego stopnia
wiesz jak walczyc’ i rze powinienes’
(lecz jes’li to ktos’ komu ufaues’...)

Karzda procedura
to tylko aktorstwo
wiedz rze pomyuki istniejou 
wyuoncznie z powodu braku wakacji
jako wielka ludzka forma
z ksionrzek inspiracjeu i z rzycia czerp
by w kon’cu znalez’c’ weekend 
(gdy to morzliwe...)

Przeklinaj w jenzyku
nieznanym przes’ladowcy
lecz nie daj mu usuyszec’.


[o eposie]
Make your own free website on Tripod.com